Directeuren-Aandeelhouders

Directeuren-Aandeelhouders

  • Berekenen pensioenvoorziening.
  • Optimaliseren pensioen.
  • Doorlichten pensioen.
  • Opstellen pensioenbrief.
  • Optimaliseren verzekering voor overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.
  • Doorlichten pensioenpolis.