Pensioenfondsen en Verzekeraars

Pensioenfondsen en Verzekeraars

  • Strategische advisering.
  • Berekenen actuariële voorzieningen.
  • Actuariële certificering.
  • Opstellen actuariële rapporten.
  • Asset Liability Management studie.
  • Profit Test.
  • Produktontwikkeling.
  • Waardering inzake International Financial Reporting Standards (IFRS).